Сервис је намењен искључиво црквеним општинама. Сервис не може издавати нити дати било какве информације о крштеницама, умрлицама, венчаницама и слично. За оваква и слична питања обратите се Вашем пароху.